Grundejerforeningen på Helles Klint

Grundejerforeningen

Allerede i den første periode efter valget den 12. maj 2018 er effekten af bestyrelsesudskiftningen meget synlig: Grundejerforeningen har omsider fået en - meget veldesignet - hjemmeside, som blandt andet erstatter ringbindet med foreningens love og regler.

Om bestyrelsesudskiftningen også vil få indflydelse på mine to kritikpunkter: Træfældning/udsigt samt den inkonsekvente behandling af byggesager, vil fremtiden vise. Men jeg er optimistisk; det kan i hvert fald ikke blive værre...

Tvangsfældning på privat grund

Med indkaldelsen til generalforsamlingen de, 27. oktober 2019 forsvandt min optimisme brat. Det kunne blive meget værre: Den nye bestyrelse fremsatte et forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget går ud på at søge generalforsamlingens godkendelse af tvangsfældning for grundejerens regning af træerne på en ubebygget grund. Læs videre her: (Mine kommentarer til forslag 3). Det lover ikke godt for træerne på Helles Klint.

På den ordinære generalforsamling den 27. oktober 2012, blev det vedtaget, at oprette en "træfældningskampagne", hvor man på en fortrykt formular, helt uden dokumentation og for de berørtes egen regning, kunne anmode andre beboere (altså ikke kun naboer) om at fælde træer, hvis man mente, at træerne på vedkommendes grund var til væsentlig gene for udsigten.

Det er ikke specifikt nævnt i den gamle deklaration fra 1964, at det er udsigten mod syd, det drejer sig om. Der ligger imidlertid ikke i ordet udsigt nogen speciel retning for udsigten. For højtliggende grunde er det formentlig udsigten mod syd til fjorden, der er vigtig.

Anderledes forholder det sig for grunde, som Klydevej 9, der ligger lavt, og hvor der ikke er udsigt til vand. For disse grunde er det udsigten mod nord, vest eller øst som er vigtig.

På Klydevej 9 skærmer bevoksningen mod nord for et uskønt udkik til en rodet samling af forskelligt farvede sommerhuse med legeredskaber, tørrestativer, parkerede biler, tv antenner og i nogle tilfælde ejendomme, hvor haverne vedligeholdes som i et bedre parcelhuskvarter, hvilket i nogen grad er i modstrid til den første sætning i vedtægternes paragraf 4:

Ved beplantning af arealerne er den enkelte grundejer forpligtet til at iagttage, at udstykningen stedse skal have karakter af grønt område. Du finder mine bemærkninger til indholdet og dets fortolkning sidst i pdf-filen.

Historien om vores brændeskur

Om der også vil blive indført stramninger i grundejerforeningens behandling af byggesager, vil tiden vise. Imens kan du læse historien om vores brændeskur:

Hele historien om brændeskuret (pdf)
Hele historien om brændeskuret + dokumentation (slideshow)
Dispensationsansøgning til Kalundborg kommune (pdf)
Bestyrelsens godkendelse af brændeskuret (pdf)
Et forslag til nye regler i byggesager 2015 (pdf)

Billedet herunder viser, hvordan grundejerforeningen i sin tid placerede vandværkets skur, så det helt unødvendigt begrænser vores udsigt mod øst.

Sidst redigeret den 30-10-2020 12:10:27

Antal besøg siden oktober 2014 =

web statistics